Wedstrijdreglement

Organisator

Deze wedstrijd wordt georganiseerd door Volta, met maatschappelijk adres te Marlylaan 15/8 – 1120 Brussel (België). Deze wedstrijd is toegangkelijk via de Facebookpagina’s en de website www.go-electro.be van 22 maart tot en met 27 juni 2021.

Wie kan deelnemen?

Alle natuurlijke personen mogen aan de wedstrijd deelnemen, met uitzondering van de personeelsleden en bestuurders van de organisator en eventuele partners die betrokken zijn bij de organisatie van de wedstrijd.

Als je jonger bent dan 13 jaar kan je niet zelf deelnemen aan onze wedstrijd maar kan je hulp vragen aan je ouders om het wedstrijdformulier samen in te vullen.

Een deelnemer kan slechts één keer deelnemen aan de wedstrijd. Als er meerdere deelnames worden vastgesteld, zal enkel de eerste deelname als geldig worden bevonden. Deelname aan de wedstrijd is gratis.

Wat moet je doen?

De vragen op de website www.go-electro.be juist beantwoorden en de schiftingsvraag invullen.

Waar kan je de antwoorden vinden?

De antwoorden op de vragen kan je vanaf 22 maart 2021 op de website www.go-electro.be terugvinden.

Hoe dien je je antwoorden in?

Je kruist de volgens jou juiste antwoorden aan, je vult de schiftingsvraag in, je geeft in welk woord je in neon wilt winnen. Je geeft jouw gegevens in en klikt op ‘verzend’.

Persoonlijke gegevens

De volgende persoonlijke gegevens zullen van elke deelnemer gevraagd worden om geldig aan de wedstrijd te kunnen deelnemen:

  • Voornaam
  • Naam
  • Jouw e-mailadres

De persoonsgegevens die worden verstrekt worden enkel gebruikt in het kader van de organisatie van de wedstrijd en zullen worden verwerkt in overeenstemming met de Privacyverklaring en met de toepasselijke wetgeving betreffende de bescherming van natuurlijke personen in verband met de verwerking van persoonsgegevens (GDPR).

Tot wanneer kan je deelnemen?

Je kan deelnemen tot 27 juni 2021 23u59, Belgische data en tijden van aansluiting worden als bewijs genomen.

Hoe wordt de winnaar gekozen?

Vanuit al de inzendingen met de juiste antwoorden, kiezen we de drie inzendingen die het juiste antwoord op de schiftingsvraag het dichtst benaderen. Geldt hier een ex aequo, dan wint de deelnemer wiens deelname het eerst werd geregistreerd. Indien we geen reactie ontvangen van de winnaar binnen de voorziene periode (10 dagen na uitroepen winnaar) of indien hij/zij niet de vereiste (bevestigings)formaliteiten vervult binnen de voorziene periode (10 dagen na uitroepen winnaar), vervalt de deelnemer zijn/haar recht op de prijs en kan Volta de prijs toekennen aan een andere deelnemer, zonder enig verhaal.

Wat kan je winnen?

De prijs die in het kader van de wedstrijd gewonnen kan worden is je voornaam of een woord in neonlook (max. 10 letters).

Levering van de prijs

De gewonnen prijs zal per post naar de winnaars worden verzonden, op hun eigen risico. De organisator is niet verantwoordelijk voor eventuele gebreken van de post en/of koeriersbedrijven bij het bezorgen van de prijs (zoals vertraging, beschadiging, staking of verlies). De organisator wijst alle verantwoordelijkheid af in geval van een incident of ongeval dat zich zou kunnen voordoen tijdens het gebruik van de gewonnen prijs. Er is geen financiële of andere vergoeding als tegenwaarde voorzien.

Wanneer en hoe wordt de winnaar bekend gemaakt?

De winnaars worden persoonlijk gecontacteerd via e-mail. De winnaars worden bekend gemaakt op 30 juni 2021.

Wijziging van de wedstrijd

De organisator behoudt zich het recht voor om op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving of verplichting om zijn beslissing te rechtvaardigen, de wedstrijd in te korten, te verlengen, uit te stellen of af te gelasten, alsook om de toegangsvoorwaarden en/of de uitvoeringsmodaliteiten van de wedstrijd geheel of gedeeltelijk te wijzigen, in geval van overmacht of onafhankelijk van zijn wil plaatsvindende gebeurtenissen, zonder dat hij hiervoor verantwoordelijk kan worden gesteld en zonder dat hierdoor enige schadevergoeding van hem kan worden geëist.

Indien het reglement wordt gewijzigd, zal dit worden aangegeven op www.go-electro.be.

Contact

Een deelnemer kan met vragen of opmerkingen over de wedstrijd terecht bij Volta via go-electro@volta-org.be.

Disclaimer

Deze actie wordt op geen enkele wijze gesponsord door, beheerd door of geassocieerd met Facebook. Deelnemers kunnen Facebook of de organisator niet aansprakelijk stellen voor enige schade die voortvloeit uit hun deelname.